Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ekoskola

Valdemārpils vidusskola no 2009./2010.m.g. ir iesaistījusies

Ekoskolu programmā:

zalaiskarogs1819

·    2009./ 2010. m.g. – Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums
·    2010./ 2011. m.g. – Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs
·    2011./ 2012 .m.g. – Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums
·   2012./ 2013. m.g. -  Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs
·    2013./ 2014. m.g. -  Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs
·    2014./ 2015 .m.g. -  Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs
·    2015./ 2016 .m.g. - Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs
·    2016./ 2017 .m.g. - Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs
·    2017./ 2018 .m.g. - Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs

 

 videskodekss1718

ekopadomesfoto1718 

2018./2019. mācību gadā strādājam pie tēmas

ATKRITUMI

MOTO:

"Izvēlies atbildīgi + šķiro gudri = dzīvo zaļi!"

 EKOPADOME

1. Daiga Vasioleka – direktora vietniece izglītības jomā, Ekoskolas programmas koordinatore
2. Andris Dzenis – direktors
3. Dace Grišule – direktora vietniece saimniecības jomā
4. Daiga Feldmane – novada deputāte
5. Guna Vilka – pedagogs
6. Andra Dzirvinska – skolas bibliotekāre
7. Inguna Metuzāle – pedagogs
8. Agra Usele - pedagogs
9. Indra Valberga – pedagogs
10. Anda Dzene- pedagogs, Mazpulku vadītāja
11. Vineta Krupskaja - vecāks
12. Elīna Grīna - vecāks
13. Niklāvs Lasmanis - 5. klases skolnieks
14. Elīsija Bažus - 5. klases skolniece
15. Kellija Indriksone - 6.klases skolniece
16. Samanta Viktorija Krišlauka - 6. klases skolniece
17. Dārta Silgale - 7.klases skolniece
18. ElizabeteFreiberga – 8.klases skolniece
19. Annija Augstaklne - 9.a. klases skolniece
20. Maija Betnere - 10.klases skolniece
21. Ričards Ivanovs -  11.klases skolnieks
22. Anete Silgale - 11.klases skolniece
23. Sintija Beraģe - 11. klases skolniece
24. Digna Ceraukste - 11. klases skolniece
25. Pauls Grīnfogels - 12. klases skolnieks

© Valdemārpils vidusskola