Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Izglītības programmas

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma. Kods 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē. Kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 21015611
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Kods 31011011
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma. Kods 31014011
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma ( tālmācība). Kods 31011013

 

© Valdemārpils vidusskola