2022./2023.m.g. Valdemārpils vidusskola aicina visus skolēnu vecākus apmeklēt  VECĀKU DIENAS

1.semestrī:    20.oktobrī,    24. novembrī
No plkst. 17.00-19.00
skolēnu vēcākiem ir iespēja satikties ar bērna mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju un skolas administrāciju.