Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai visa mūža garumā.

Karjeras izglītība palīdz Tev:

 • izprast sevi,
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus,
 • veidot pašapziņu,
 • apzināt savas stiprās un vājās puses,
 • plānot un vadīt savu karjeru,
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus,
 • pētīt izglītības iespējas,
 • izvirzīt mērķus un sasniegt tos,
 • pieņemt lēmumu.
 • Karjeras konsultanta uzdevums ir palīdzēt Tev iepazīt sevi, profesiju pasauli un izglītības iespējas, lai Tev būtu vienkāršāk plānot savu karjeru.

  Pedagogs karjeras konsultants Valdemārpils vidusskolā - D. Vasioleka.

Resursi:


 Karjeras attīstības atbalsta plāns