Programma KiVa

Programma Kiva, kas radīta Somijā, ir starptautiska bulinga novēršanas programma, lai mazinātu un novērstu pāridarījumu izplatību un radītu cieņpilnu un iekļaujošu vidi. Prpgramma paredzēta 1.-9.klašu skolēniem.
           

Projekta koordinatore - Daina Vasioleka

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.

Projekta koordinatore - Daina Vasioleka

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022. 


Projekta mērķisNodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta koordinators – Andris Dzenis

Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls

        Latvijā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību. 

 Projekta koordinatore - Daina Vasioleka