Vīzija – Mēs mācāmies kopā, lai pilnveidotos
Vīzija par izglītojamo – Atbildīga, uz jaunradi un iniciatīvu vērsta personība
Skolas vērtības - sadarbība, atbildība, tolerance

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma. Kods 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē. Kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 21015611
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Kods 31016011