Stundu laiki

1. stunda 8:40 - 9:20
2. stunda 9:30 - 10:10
3. stunda 10:20 - 11:00
4. stunda (1.-4.kl.) 11:30 -12:10
               (5.-12.kl.) 11:10 - 11:50
5. stunda 12:25 - 13:05
6. stunda 13:15 - 13:55
7. stunda 14:05 - 14:45
8. stunda 14:55 - 15:35

2022./2023.m.g. semestru sākuma, beigu laiki un brīvdienu laiki. 

Atbalsta personāls


Skolas māsa Vita Sidra
Sociālais pedagogs Aiva Guļevska
Speciālais pedagogs Inguna Sproģe
Logopēds Indra Valberga
Psihologs Santa Aboļevska
Direktora vietniece izglītības jomā Daina Vasioleka
Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Bērziņa

 Vecāku dienas 

2022./2023.m.g.

1.semestrī:    20.oktobrī,    24. novembrī

2.semestrī:   23.februārī,    20.aprīlī

No plkst. 17:00 - 19:00 skolēnu vēcākiem iespēja tikties ar  mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju un skolas administrāciju.