Stundu laiki

1. stunda 8:40 - 9:20
2. stunda 9:30 - 10:10
3. stunda 10:20 - 11:00
4. stunda (1.-4.kl.) 11:30 -12:10
               (5.-12.kl.) 11:10 - 11:50
5. stunda 12:25 - 13:05
6. stunda 13:15 - 13:55
7. stunda 14:05 - 14:45
8. stunda 14:55 - 15:35

2023./2024.m.g. semestru sākuma, beigu laiki un brīvdienu laiki. 

Atbalsta personāls


Skolas māsa Vita Sidra
Sociālais pedagogs  
Speciālais pedagogs Inguna Sproģe
Logopēds Indra Valberga
Psihologs Santa Aboļeviča - Anstrauta
Direktora vietniece izglītības jomā

Daina Vasioleka
Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Bērziņa

 Vecāku dienas 

2023./2024.m.g.

1.semestrī:    19. oktobrī,    23. novembrī

2.semestrī:    15. februārī,   18. aprīlī

No plkst. 17:00 - 19:00 skolēnu vēcākiem iespēja tikties ar  mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju un skolas administrāciju.