t. 25780818

[email protected]
Skolas iela 3, Valdemārpils 
Talsu novads
LV 3260

Skolas direktors – Andris Dzenis

Apmeklētāju pieņemšana  pirmdienās 8.00-9.30

Direktora vietnieki:

  • Aiga Bērziņa – direktora vietniece izglītības jomā
  • Daina Vasioleka – direktora vietniece izglītības jomā
  • Dace Grišule – direktora vietniece saimniecības jomā

Uzdod savu jautājumu šeit