Bērnu reģistrēt mācībām Valdemārpils vidusskolā var klātienē izglītības iestādē vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected].  

Iesnieguma veidlapa šeit