Bērnu reģistrēt mācībām Valdemārpils vidusskolā var klātienē izglītības iestādē darba dienās no plkst. 8:30 - 15:00

vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected].  

Iesnieguma veidlapa 1. - 9.kl. šeit